Αξιολόγηση Επενδύσεων
για Real Estate Agents

Early Access Προσφορά
290€ 690€ + 100€ η εγγραφή

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης στο Real Estate

Early Access
390€ 790€

Αναγνωρισμένοι
Καθηγητές

Εφαρμοσμένη
Γνώση

Σχετικά με το Μάθημα

Η ενότητα προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με:

Προσφαίρεται από:

Βεβαίωση παρακολούθησης
με την ολοκλήρωση του προγράμματος

Διάρκεια
1 εβδομάδα

Μάθημα 1 από τα 13
του κύκλου σπουδών

Καθηγητές Προγράμματος

Νικόλαος Ηρειώτης
> Κοσμήτορας σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
> Διευθυντής Εργαστηρίου Λογιστικής ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Σφακιανάκης
Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θεόδωρος Κουναδέας
Επισκέπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Μπουρλετίδης
Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ

Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος
Head Of Performance Marketing & Optimization

Μιλτιάδης Χρόνης
Valuations Officer

Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κύκλου Σπουδών

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης που μπορείτε να προσθέσετε στο βιογραφικό σας.

Early Access Προσφορά
290€ 690€ + 100€ η εγγραφή

Συχνές ερωτήσεις

To εκπαιδευτικό κέντρο δια βίου μάθησης που ονομάζεται Ακαδημία real estate newdeal έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών του ο απόφοιτος της Ακαδημίας λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση για εξετάσεις από καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που πιστοποιεί τις επαρκείς γνώσεις του αποφοίτου και χορηγεί βεβαίωση.

Η φοίτηση εξαρτάται από τον κύκλο μαθημάτων που έχετε διαλέξει. Ο κάθε κύκλος σπουδών έχει ημερομηνία έναρξης και μπορείτε πληροφορηθείτε για τον κάθε έναν ξεχωριστά στα προγράμματα σπουδών.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:
i) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
ii) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
ΙΙΙ) Αίτηση εγγραφής

Αυτήν την περίοδο τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει από οποιοδήποτε μέρος της χώρας.

Η newdeal real estate group, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε πανευρωπαικό επίπεδο, προσφέρει την δυνατότητα καριέρας με αμοιβές που είναι οι μεγαλύτερες στην αγορά.