Ευάγγελος Σφακιανάκης

Καθηγητής

Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου MBA και διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης του κινδύνου χρεοκοπίας ελληνικών επιχειρήσεων».

Η κύρια ερευνητική του ενασχόληση εντάσσεται στο πεδίο των Χρηματοοικονομικών και εστιάζει στην ανάλυση των θεμελιωδών στοιχείων των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση επενδύσεων. Παράλληλα, ασχολείται επαγγελματικά με την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου και ειδικότερα την ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων για λογαριασμό εταιρειών Asset Management.