Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(άρθρο 14 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων “GDPR”)

Στο πλαίσιο της καταστατικής μας δραστηριότητας, υπό τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της NEW DEAL Μ Ι Κ Ε, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα»), τα οποία μας παρέχουν τα γραφεία του δικτύου μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτά Σύμβουλοι Ακινήτων / Συνεργάτες πωλήσεων, οι οποίοι τα έχουν λάβει από εσάς και μας τα διαβιβάζουν και κοινολογούν μόνο κατόπιν συναίνεσής σας. Τα εν λόγω Δεδομένα σας αφορούν το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, και κάθε άλλο Δεδομένο που έχετε γνωστοποιήσει σε γραφείο του δικτύου μας ή/και Σύμβουλο Ακινήτων συνεργαζόμενο με το δίκτυό μας.

Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να συγκατατεθείτε στην προς εμάς διαβίβαση επισύρει αδυναμία από μέρους μας ελέγχου, βελτίωσης και ανάπτυξης του δικτύου μας, ενώ θα μας αποστερήσει και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας, που για εμάς είναι σημαντική.

Α. Nόμιμη βάση και σκοποί επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Τα Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς:

1. Μας γνωστοποιούνται και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση στοιχεία επικοινωνίας) που κοινοποιούνται νομίμως μεταξύ των γραφείων του δικτύου μας ή/και των συμβούλων ακινήτων του δικτύου μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την ορθή συμπεριφορά των γραφείων και συμβούλων του δικτύου για τη διασφάλιση της ταχύτερης, διαφανούς και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής σας.

2. Μας γνωστοποιούνται και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υποστήριξη του δικτύου της NEW DEAL Μ Ι Κ Ε, για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό, νέα & ανακοινώσεις για νέες δράσεις μας και δράσεις της NEW DEAL Μ Ι Κ Ε, για προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις και τυχόν σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της κτηματoμεσιτικής αγοράς, ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα.

Β. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Τα Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς:

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας με ενημέρωση στα παραπάνω
στοιχεία μας.

Γ. Δικαιώματα και ένδικα μέσα

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα (i) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείσθε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων, (ii) να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις, (iii) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, (iv) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (v) να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας, και (vi) να αιτείστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@newdeal.gr ή fax στον αριθμό 2103390500 ή συντάσσοντας τα υφιστάμενα στην Εταιρία μας έντυπα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο:+30 210 6475600
Φαξ: +30 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: