Δημήτριος Μπουρλετίδης

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ

Έλαβε Πτυχίο στην Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΒΑ) στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, στην κατεύθυνση της Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από τα τέλη του 2015 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή του με επιβλέποντα τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη αφορά στη λογιστική και χρηματοοικονομική διερεύνηση των εξωστρεφών συνεργατικών σχηματισμών-συστάδων (Clusters). 

Έχει απασχοληθεί ως επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚΠΑ  σε Προγράμματα του Γραφείου Διαμεσολάβησης με τις επιχειρήσεις, σε προγράμματα του ΕΠΕΑΚ ΙΙ καθώς και στο e-learning του Κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης του Πανεπιστημίου, ενώ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θέματα τεκμηρίωσης διαδικασιών, καθώς και σε έργο της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας του ΣΕΒ.

Τα Επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Επιχειρηματικότητα, στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στον Εσωτερικό Έλεγχο, στον Ανασχεδιασμό Επιχειρησιακών Διαδικασιών, και την εκπαίδευση ενηλίκων (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον  ΕΟΠΠΕΠ). 

Υπήρξε  επιστημονικός Συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με διδασκαλία των μαθημάτων Επιχειρηματικότητα και Διδακτική Ι και ΙΙ του Ζ’ και Η’ Εξαμήνου στα τμήματα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια & ημερίδες, εισηγήσεις σε workshops και θερινά σχολεία καθώς και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και βιβλίων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.