Θεόδωρος Κουναδέας

Καθηγητής

Επισκέπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΚΠΑ και κατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ, με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, είναι τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα, «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης».

Έχει εργασθεί ως λογιστής στον ιδιωτικό τομέα και ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής λογιστικής σε ιδιωτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Λογιστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Ανήκει στο δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία διορίσθηκε μέσω γραπτού διαγωνισμού. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.