Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής, ΔΔιευθυντής Εργαστηρίου Λογιστικής ΤΔΕΟ – ΕΚΠΑ και Κοσμήτορας σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Παναγιώτης Μπάρκας

Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ – Συνεργάτης Εργαστηρίου Λογιστικής ΤΔΕΟ – ΕΚΠΑ

Ευάγγελος Πούτος 

Ερευνητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ

Θεόδωρος Κουναδέας

Ερευνητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ

Δημήτριος Μπουρλετίδης

Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ

Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος

Digital Marketing Manager – Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Μιλτιάδης Χρόνης

Valuations Officer

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: