Μιλτιάδης Χρόνης

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Valuations Officer

Γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτος του ΤμήματοςΟικονομικών Επιστημών του Εθνικού καιΚαποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τιςσπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΚΠΑ καικατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική καιΧρηματοοικονομική, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

Έχει εργασθεί ως βοηθός εξωτερικού ελεγκτή για 6 χρόνια σε πολυεθνικούς ελεγκτικούς ομίλους (PwC,Mazars) με ειδίκευση σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και σε εταιρείες βιομηχανίας εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχει ασχοληθεί επίσηςσε συμβουλευτικά έργα όπως αποτιμήσεις εταιρειών, duediligence για εξαγορές ή συνενώσεις και εκπόνηση Independent Business Reviews. Επίσης έχει συμμετάσχεισε stress tests ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται με τις αποτιμήσεις των επενδύσεων της Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα,εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενεργητικό άνω των €2,4 δις.