Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «NEW DEAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NEW DEAL Μ.Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Κολωνάκι, Κανάρη 24, 10674 – (ΑΦΜ 800507058) (στο εξής «Εταιρία»), η οποία και τον διαχειρίζεται.

Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση των παρόντων Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τα παρακάτω:

1. Αναγνώριση Χρήστη

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου μέρους του παρόντος (άρθρα 197 έως 204), οι πιο κάτω αναφερόμενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.
β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

Κατά την επίσκεψή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συλλέγονται αυτομάτως:

> Πληροφορίες αναφορικά με τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα
> Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας
> Η διεύθυνση IP σας
> Το πρόγραμμα περιήγησή σας
> Η ιστοσελίδα (URL) που επισκεφθήκατε πριν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και
> Ορισμένα “cookies” (βλ. κατωτέρω Ενότητα 2.1)

Επιπλέον θα συλλέγεται οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω (υπό ενότητα 3), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τη συναίνεσή σας στην από μέρους μας αποστολή ενημερώσεων:

> Το όνομά σας
> Τη διεύθυνσή σας
> Τον αριθμό τηλεφώνου σας
> Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
> Τις προτιμήσεις σας αναλόγως των επιλογών που κάνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντός σας, ως και των επιλογών “αγαπημένων”,
> Των προσωπικών σας καταχωρήσεων και των κτηματομεσιτικών σας συναλλαγών

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σας ζητείται η επιπλέον παροχή οποιουδήποτε προσωπικού σας δεδομένου, δεν είστε υποχρεωμένος να το πράξετε, αλλά εάν αρνηθείτε, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας ή να χρησιμοποιείτε τις εν γένει παρεχόμενες από μέρους μας υπηρεσίες.

2. Cookies, Google Analytics και Facebook περιηγήσεις
2.1. Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies. To cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ενδέχεται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Τα cookies γενικά χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες μίας ιστοσελίδας επιπλέον λειτουργικότητα κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργούνται για να καταγράφουν την επίσκεψή σας και να υποστηρίζουν την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, να σας βοηθούν να συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε και/ή να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας στην περίπτωση που επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση, δεν διαβάζουν, ούτε τροποποιούν οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στον υπολογιστή σας. Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι τα λεγόμενα “cookies συνεδρίας”. Διαγράφονται αυτόματα μόλις αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα. Από την άλλη πλευρά, τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε από τον πρόγραμμα περιήγησής σας. Χρησιμοποιoύμε μόνιμα cookies προκειμένου να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Εάν επιθυμείτε να ελέγχετε τα cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησή σας, ούτως ώστε να σας ειδοποιεί όποτε κάποια ιστοσελίδα θέλει να εγκαταστήσει κάποιο “cookie” ή μπορείτε εμποδίζετε την εγκατάσταση “cookies” στο σύνολό τους Μπορείτε επίσης να διαγράφετε τα cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Συμβουλευτείτε την ενότητα “Βοήθεια” που βρίσκεται στο πρόγραμμα περιήγησή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, όσο και τον browser, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευση cookies. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2.2. Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων δικτύου που παρέχεται από την Google, Inc, 1600 Amphitreatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“ Google”). Tο Google Analytics χρησιμοποιεί cookies τα οποία μας βοηθούν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η προερχόμενη από τα cookies πληροφορία σχετικά με την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας, θα μεταδοθεί και θα αποθηκευθεί από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αυτή η ιστοσελίδα αποκρύπτει τις διευθύνσεις ΙΡ, η δική σας διεύθυνση ΙΡ θα συντμηθεί από την Google εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πριν αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολτείες και θα συντμηθεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί την χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συγκεντρώνει αναφορές στη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν πρόκειται να συνδέσει την διεύθυνση ΙΡ σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέξει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) μέσω cookies και να την εμποδίσετε να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες μεταφορτώνοντας το ακόλουθο πρόγραμμα περιήγησης και εγκαθιστώντας το: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως και πολιτικής προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στo Google Analytics Terms of Service ή στο Google Analytics privacy Overview. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την ιστοσελίδα το Google Analytics υποβοηθάται από το “gat.anonymazeIp);” για να εξασφαλίσει ανωνυμία στη συλλογή των Διευθύνσεων ΙΡ (ΙΡ masking).

2.3. Περιηγήσεις στο Facebook (επιλογή- Like)

Οι σελίδες μας συμπεριλαμβάνουν περιηγήσεις του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Oι περιηγήσεις στο Facebook φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα του Facebook ή το κουμπί – Μου αρέσει “Μου αρέσει” στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε όλες τις περιηγήσεις στο Facebook εδώ : http:// developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, το σύστημα περιήγησης εγκαθιστά μία σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία Facebook αποκτά την πληροφορία ότι επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας την διεύθυνση IP σας. Στην περίπτωση που πατήσετε την επιλογή του Facebook “Like” κατά την διάρκεια που είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας, μπορείτε να συσχετίσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας στο προφίλ σας στο Facebook. Με τον τρόπο αυτό το Facebook, μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τον λογαριασμό σας. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν έχει γνώση των δεδομένων που μεταφέρονται ή του τρόπου που η εταιρεία Facebook τις χρησιμοποιεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την δήλωση απορρήτου της Facebook η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία http://facebook.com/policy.php.

Εάν επιθυμείτε να μην συσχετίζει το Facebook την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τον λογαριασμό που διατηρείτε στο Facebook, πρέπει αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

3. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το νόμο. Η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων σας για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της ιστοτόπου, για να μετρήσει την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και τις απαιτήσεις των Χρηστών (παραγωγή στατιστικών χρήσης της ιστοσελίδας), για να βελτιώνει και να αναπτύσσει περαιτέρω την ιστοσελίδα, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τα μηνύματά σας, να σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για νέες δράσεις της, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, νέα & ανακοινώσεις αναφορικά με την δράση της και τυχόν σημαντικές εξελίξεις στους τομείς της κτηματoμεσιτικής αγοράς, να σας αποστέλλει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα – newsletters, αλλά και να εκδηλώνει ενδιαφέρον συνεργασίας, με κριτήριο τις προτιμήσεις σας, όπως αυτές είτε έχουν δηλωθεί ρητά στην Εταιρία, είτε συνάγονται από τις επιλογές πλοήγησής σας στην Ιστοσελίδα, των εκδηλώσεων ενδιαφέροντός σας, των επιλογών «αγαπημένων», και για να αναλύει τα δεδομένα σας σε συγκεντρωτική βάση για σκοπούς επιχειρηματικών πληροφοριών.

4. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί το αναγκαίο αυτής για την εκπλήρωση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία μας (σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (f) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων “GDPR”).

Όταν συνδεόμαστε μαζί σας με σύμβαση που αφορά την παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, η νόμιμη βάση της συγκέντρωσης και εν γένει επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, είναι η αναγκαιότητα για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6(1)(b) GDPR).

Περαιτέρω, όπου δεν υφίσταται καμία από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις, ενδέχεται να μεταφερθούν προσωπικά σας δεδομένα ως ορίζεται κατωτέρω στην ενότητα 5 με τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα σας ζητηθεί ξεχωριστά (Άρθρο 6(1)(a) GDPR). Όταν θα σας ζητείτε συγκατάθεση, θα μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε. Η ενέργειά σας αυτή δεν θα καταστήσει την προηγούμενη επεξεργασία των δεδομένων σας, για την οποία δώσατε τη συγκατάθεσή σας πριν την ανακαλέσετε, μη νόμιμη.

5. Γνωστοποιήσεις και μεταφορά δεδομένων

Όταν κριθεί αναγκαίο για τους σκοπούς που αναλύθηκαν ανωτέρω, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους παραλήπτες :
> Σε γραφεία του δικτύου της εταιρίας στην Ελλάδα.
> Σε άλλους παρόχους υπηρεσιών ΙΤ που χρησιμοποιούμε.
Κάποιοι από τους παραλήπτες που αναφέρονται ανωτέρω εδρεύουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκτός της χώρας σας. Το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε κάποιο άλλο κράτος ενδέχεται να μην είναι ίδιο με το αυτό της χώρας σας. Ωστόσο, η Εταιρία μας μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα προστασίας δεδομένων ή λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι παραλήπτες παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, τα οποία συγκεντρώνουμε αυτομάτως όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Εάν έχετε γίνει συνδρομητές στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα διατηρούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έως ότου διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο.

Εάν έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας δημιουργώντας λογαριασμό, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ο λογαριασμός σας και από τότε και έπειτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα σας.

Περαιτέρω, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από άλλα μέλη του δικτύου μας δικαιόχρησης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης σας με οποιοδήποτε από αυτά τα μέλη του δικτύου μας και από εκεί και έπειτα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης ή ενδεχόμενες αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συγκεντρώνουμε στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας.

7. Δικαιώματα και ένδικα μέσα

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα (i) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείσθε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων, (ii) να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις, (iii) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, (iv) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (v) στο μέτρο που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατόπιν συναίνεσής σας, να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας, (vi) να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα και (vii) να παρέχετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας.

8. Διάφορα

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου συναίνεση του Χρήστη. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

NEW DEAL Μ.Ι.Κ.Ε.
Κανάρη 24, Κολωνάκι, 10674
+30 210 33 90 500
info@newdeal.gr

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: