Παναγιώτης Μπάρκας

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Ερευνητής ΕΛΙΑΜΕΠ – Συνεργάτης Εργαστηρίου Λογιστικής ΤΔΕΟ – ΕΚΠΑ

Ο Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας είναι ερευνητής στο Παρατηρητήριο Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Προστασίας Επενδυτών και Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι.

Ως ακαδημαϊκός οικονομολόγος και αναλυτής πολιτικής, το έργο και η έρευνα του Δρ. Μπάρκα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα ερευνητικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το διεθνές εμπόριο, τη χρηματοοικονομική και τη βιομηχανική οργάνωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού.

Ο Παναγιώτης έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις πάνω σε διεθνή οικονομικά και εμπόριο, την οικονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις, τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και την πολιτική οικονομία και χρηματοδότηση της καινοτομίας. Έχει διεξαγάγει έρευνα στο London School of Economics (2021-2022), το Ινστιτούτο Max Planck για τη Μελέτη των Κοινωνιών στην Κολωνία της Γερμανίας (2014), στο Τμήμα Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2013-2014) και στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (2011-2012), ενώ έχει διδάξει θέματα χρηματαγορών, οικονομικής θεωρίας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (2023) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2012).

Πέρα από τον ακαδημαϊκό χώρο, η επαγγελματική του εμπειρία επεκτείνεται σε διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα στη Γαλλία, την Ελβετία και την Ελλάδα, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε αποστολές διεθνών οργανισμών σε Αλβανία, Ελλάδα, Κόσοβο, Κουβέιτ και Τυνησία. Πριν ενταχθεί στην ESMA το 2021, ήταν ένας εκ των δώδεκα παγκοσμίως επιλεγμένων συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών 2020 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Εργάστηκε επίσης ως Οικονομολόγος στο Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών και Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Διασύνδεσης και Εδρών του ΠΟΕ. Από το 2014 μέχρι το 2020, ο Παναγιώτης κατείχε διάφορες θέσεις ως Οικονομολόγος και Αναλυτής Πολιτικών στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε Παρίσι και Αθήνα. Μεταξύ του 2014 και του 2016, υποστήριξε το έργο του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΟΟΣΑ στον σχεδιασμό πλαισίων πολιτικής για την καινοτομία στην Αλβανία, την Κροατία και το Κόσοβο. Είναι επίσης συν-συγγραφέας της πρώτης έκθεσης ανταγωνιστικότητας (Competitiveness Outlook) του ΟΟΣΑ για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2016). Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Τμήμα Ανταγωνισμού της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ πάνω σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα (2016) και την Τυνησία (2018-2019). Ο Παναγιώτης εργάστηκε επίσης στη Διεύθυνση Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών του ΟΟΣΑ, πάνω στην πολιτική καινοτομίας στο Κουβέιτ, καθώς και στη προώθηση των επενδύσεων και ρύθμισης της αγοράς προϊόντων στην Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Μπάρκας κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην οικονομική πολιτική και τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η διατριβή του επικεντρώθηκε στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την πολιτική ανταγωνισμού ως κινητήριες δυνάμεις του διαρθρωτικού μετασχηματισμού. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MPhil) στα Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (St. John’s College), ενώ είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει άπταιστα έξι γλώσσες και είναι αποδέκτης περισσότερων από δεκαπέντε υποτροφιών, διακρίσεων και βραβείων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

–    “Explaining Greek banks’ profitability before and during Covid-19”, (with Kounadeas, T. & Spatharakis, N.D.), Bulletin of Applied Economics (2023)

–    “Economy”, (with Kounadeas T. ), thematic chapter in “Central and South-Eastern Europe 2023”, 23rd Edition, Routledge (2022)

–    “Financial and Macroeconomic Drivers of Bank Profitability: Evidence from Greek Systemic Banks during 2009-2019”, (with Kounadeas, T. & Spatharakis, N.D.), International Journal of Corporate Finance and Accounting (2022)

–    “Strategic Foresight, Financial Markets and … the Titanic”, (with Barkas, E.), Capital.gr (Apr. 2021)

–    “Structural Reforms and International Service Competitiveness: The Elephant in the Room?”, Capital.gr (Mar. 2021)

–    “International Trade in Travel and Tourism Services: Economic impact and policy responses during the Covid-19 crisis”, (with Honeck, D. & Rubio Colomer, E.), WTO Staff Working Paper ERSD-2020-11, Geneva, (2020)

–    “Freight Transport Sector”, in “OECD Competition Assessment Reviews: Tunisia”, OECD, (2019)

–    “Boosting Investment in Greece”, OECD Economics Department Working Paper and thematic chapter in the “OECD Economic Survey: Greece 2018”, OECD (2018)