Η Ιστορία του Κορυφαίου Πανεπιστημίου

Η Ιστορία του Κορυφαίου Πανεπιστημίου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου 1837 και εγκαινιάσθηκε στις 3 Μαΐου 1837, από τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και ονομάσθηκε προς τιμήν του «Οθώνειον Πανεπιστήμιο». Ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 1862 το «Οθώνειον Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο», μετά τα γεγονότα που ανάγκασαν τον τότε Βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα να εγκαταλείψει τη χώρα. Το 1932 το «Εθνικό Πανεπιστήμιο» μετονομάστηκε επίσημα σε «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, μετά την απελευθέρωση του έθνους.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εστιάζει στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο σκοπεύει να καταστεί ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα, στην καινοτομία και στην διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύει, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: