Κουλτούρα

Η νέα κουλτούρα της Εκπαίδευσης

Η επαγγελματική κατάρτιση στο real estate συμβάλλει στην υψηλού επιπέδου απασχόληση και στην ανταγωνιστικότηα προς όφελος μια βιώσιμης επαγγελματικής καριέρας.

Η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση της Ακαδημίας παρέχει επαρκείς γνώσεις για την αποτελεσματική και δεοντολογική  διαδικασία της πώλησης και αγοράς ακινήτων και αφορά Συμβούλους Ακίνητης Περιουσίας, μεσίτες.

Ο πρώτος κύκλος  σπουδών αφορά την βασική επαγγελματική  κατάρτιση και καλύπτει τις αρχικές  ανάγκες των καταρτιζοµένων.  Η εκπαίδευση καλύπτει επαγγελµατικές γνώσεις  και δεξιότητες ευρύτερου χαρακτήρα. H κατάρτιση των επαγγελματιών είναι διαρκής και η εκπαιδευτική διαδικασία που προσφέρει η Ακαδημία real estate έχει ως στόχο τον εκσυχρονισµό και την ανανέωση των προσόντων και δεξιοτήτων του Συμβούλου/Μεσίτη. Και τούτο γιατί διαρκείς είναι και οι αλλαγές  που προκαλούν οι τεχνολογικές, οικονομικές και επαγγελματικές εξελίξεις.

Οι απαιτήσεις και η τεχνολογία

Η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας  αυξάνεται. Οι νέες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες είναι  όχι μόνο να γνωρίζουν τις πληροφορίες και τις ευκαιρίες της αγοράς αλλά να έχουν κριτική σκέψη, διοικητικές ικανότητες και τεχνογνωσία. Οι ανειδίκευτοι επαγγελματίες που αποτελούσε τη μεγάλη μάζα των μεσιτών νιώθει διαρκώς την πίεση  από τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. εύκολη πρόσβαση πελατών και μετάδοση πληροφορίας από ιδιώτες )  καθώς και την σύγχρονη οργάνωση (π.χ. η παρουσία μεγαλύτερων γραφείων-δικτύων).

Οι ρυθμοί αλλαγών είναι τέτοιοι που  σε δέκα χρόνια από σήµερα το 80%  των επαγγελματιών κάθε κλάδου να διαθέτει ξεπερασµένες τεχνολογικά γνώσεις και άρα να αντιμετωπίσει δυσκολίες με τα σύγχρονα μέσα προβολής και προώθησης της επαγγελματικής τους καριέρας. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στο real estate είναι μια πρόκληση για την εξέλιξη της συμπεριφοράς, δράσης και σκέψης. Οι απαιτήσεις σε μάρκετινγκ, στην ανάλυση κινδύνων, στον υπολογισμό πιθανοτήτων στην λήψη αποφάσεων είναι υψηλές. Οι πολιτιστικές συμπεριφορές που απαιτούνται για την προσέγγιση  επενδυτών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίσης των αγορών έχουν σχέση με γενικότερες αντιλήψεις και την επαγγελματική κουλτούρα. Οι γνώσεις ανθρωπιστικών σπουδών είναι αναγκαίες περισσότερο από ποτέ άλλοτε όσο και η εξοικείωση με την τεχνολογία.

Η συνεργασία της newdeal με το Εργαστήριο Λογιστικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες Συμβούλους/Μεσίτες,  Επαγγελματίες του real estate να ανταποκριθούν τις αυξανόµενες απαιτήσεις γνώσεων για την οικονοµία και  την κοινωνία.

Επιπλέον μέσω των προγραμμάτων της δια βίου εκπαίδευσης της newdeal το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας παρακολουθεί τις αλλαγές που συντελούνται και να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο επάγγελμά του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε από το τμήμα εκπαίδευσης.

 

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: