Προγράμματα Σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών της ακαδημίας θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Η ημερομηνία έναρξης του κύκλου σπουδών είναι Δευτέρα 31 Μαΐου.

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: