Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η Ακαδημία real estate της newdeal αναγνωρισμένη από το κράτος;

To εκπαιδευτικό κέντρο δια βίου μάθησης που ονομάζεται Ακαδημία real estate newdeal έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.

Το δίπλωμα της Ακαδημίας είναι αναγνωρισμένο;

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών του ο απόφοιτος της Ακαδημίας λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση για εξετάσεις από καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που πιστοποιεί τις επαρκείς γνώσεις του αποφοίτου και χορηγεί βεβαίωση.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση εξαρτάται από τον κύκλο μαθημάτων που έχετε διαλέξει. Ο κάθε κύκλος σπουδών έχει ημερομηνία έναρξης και μπορείτε πληροφορηθείτε για τον κάθε έναν ξεχωριστά στα προγράμματα σπουδών.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μου;

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:
i) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
ii) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
ΙΙΙ) Αίτηση εγγραφής

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα προγράμματα σπουδών;

Αυτήν την περίοδο τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει από οποιοδήποτε μέρος της χώρας.

Πώς βοηθάτε τους σπουδαστές στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης;

Η newdeal real estate group, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε πανευρωπαικό επίπεδο, προσφέρει την δυνατότητα καριέρας με αμοιβές που είναι οι μεγαλύτερες στην αγορά.

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης και επικοινωνίας εδώ: